Pátý, prozatím poslední dodatek ke smlouvě počítá s termínem 30. března. „Mělo by se jednat už o konečný termín. Chceme převzít budovu ve stavu stoprocentního dokončení,“ vysvětluje starosta města Radim Vetchý.

Původně měl renovovaný objekt sloužit veřejnosti od října loňského roku. V srpnu se termín dokončení posunul o dva měsíce, na konec listopadu. Čtyři dny před vypršením termínu radní schválili dodatek ke smlouvě, kterým se dokončení rekonstrukce posunulo až na leden. Ani tento, v pořadí už třetí termín dokončení se stavební firmě nepodařilo dodržet.

Čtvrtý dodatek počítal s převzetím díla i s případnými nedodělky. To se však setkalo s kritikou. „Prodloužením termínu o dva měsíce získá zhotovitel dostatek času na kompletní dokončení exteriéru i interiéru a v neposlední řadě také k získání souhlasů všech dotčených orgánů státní správy potřebných ke kolaudaci,“ uvádí se v tiskové zprávě radnice.

Společnost OHL ŽS, která rekonstrukci kulturního domu provádí, se odvolává na špatný projekt. „Jedná se o vady projektu, jež znemožňují kolaudaci či zkušební provoz a dokončení díla,“ vysvětluje výrobní manažer OHL ŽS Jiří Calábek.

Prodloužení termínu bude mít vliv i na konečnou cenu, kterou lanškrounská radnice za rekonstrukci kulturního domu zaplatí. Z původních 167 narostla na 174 milionů. „U projektanta byl již projekt reklamován a byl informován o sankcích. Provedena bude pečlivá analýza příčin prodlení a pokud budou zjištěny chyby na straně zhotovitele, tak i po něm bude město požadovat finanční kompenzaci,“ slibuje starosta

Během března se přitom měly v novém kulturním domě uskutečnit koncerty, divadla a plesy. „Pan starosta nás ubezpečoval, že kulturní dům se stihne k termínu 21. ledna předat, dokonce zmiňoval, že bude zkolaudován a bude možné zahájit zkušební provoz. Nám se však tento termín od počátku jevil jako nereálný. Nakonec se ukazuje, že pan starosta nemluvil pravdu,“ zlobí se zastupitel Jindřich Marek (Demokratické fórum).

Opozice navíc tvrdí, že radnice o ohrožení lednového termínu dokončení věděla. „Máme k dispozici dopis, který stavební firma poslala vedení města ještě před koncem nového roku. Vysloveně se v něm uvádí, že se stavba k 21. lednu v žádném případě předat nestihne, o kolaudaci ani nemluvě,“ neskrývá rozhořčení Jindřich Marek. 

V dopise, který má Deník k dispozici, odkazuje stavební firma na zápisy ve stavebním deníku a jednání při kontrolních dnech, při kterých na problémy a možné posunutí termínu dokončení opakovaně upozorňovala.

„Přístup města naprosto nechápu. Vedení čekalo téměř celý měsíc než veřejnosti, a hlavně kulturnímu centru oznámilo, že dokončit kulturák ke konci ledna se nestihne,“ kroutí hlavou zastupitel Jiří Hurych (Demokratické fórum).

Podle radnice návštěvníci o kulturní akce nepřijdou. Většina má být přesunuta do sál na zámku. „Rada města bude dále jednat o kompenzacích, které by měly být omluvou za vzniklé komplikace návštěvníkům, kteří mají zakoupené vstupenky,“ ujišťuje starosta.