Těch je však nedostatek. Někteří sice působí v léčebnách dlouhodobě nemocných, ambulance, která by sloužila širší veřejnosti, však v okrese momentálně chybí. Pardubický kraj proto podporuje její vznik v Albertinu, odborném léčebném ústavu v Žamberku.

Naráží na „stopstav“

Po roce působení je místo geriatra v ambulanci prázdné ve Vysokomýtské nemocnici. Ta specialistu shání. „Současný nedostatek v pokrytí ambulancemi je způsoben dvěma faktory: nedostatkem příslušných odborníků, geriatrů, a finančními možnostmi zdravotnictví,“ vysvětlil ředitel Albertina Jiří Jireš a pokračoval: „Již po několik let uvádí zdravotní pojišťovny takzvaný „stopstav“. Ten znamená, že jakékoliv rozšíření péče nechtějí povolit. Takže zatím řešením bylo, že dojde k „handlu“ něco za něco. Buď škrtneme jiné výkony, nebo se na činnosti podělíme s jiným zařízením, kterému bude jeho činnost omezena. V případě geriatrické ambulance tedy jde o to, zda bude nadále ve Vysokém Mýtě provozována, či se spolu podělíme o část úvazku. Ačkoliv práce by bylo na dva úvazky. Čili prosté navýšení objemu práce a její zaplacení vidím skepticky.“

Jednání jsou nutná

Je zřejmé, že cesta k ambulanci povede přes složitá jednání s VZP a dalšími pojišťovnami. „Jednání jsou nutná, jinak bychom tuto ambulanci provozovali zadarmo. V dnešní době, zvláště v našem regionu, nejsou občané, kteří by si mohli tuto péči zaplatit z vlastních prostředků. Samotná realizace ambulance je celkem finančně nenáročná. Vše, co potřebuje ke své práci geriatr, máme i pro lůžkové oddělení. Fyzicky jsou přítomni dva geriatři,“ doplnil Jiří Jireš. Jak dodal, geriatrická ambulance nemusí být a ani nebývá vždy součástí léčebny dlouhodobě nemocných. Podle něj je však vhodné využít personální a technické kapacity lůžkového oddělení – přítomnost geriatrů, rehabilitace, laboratoře a podobně.
Ačkoli vznik specializované ambulance v Žamberku  podporuje Pardubický kraj, zůstává otázkou, jestli se o geriatrickou ambulanci podělí dvě města, a významně tedy zlepší pokrytí regionu touto péčí, nebo vše zůstane při starém. Geriatrická ambulance v Žamberku by měla širokou spádovou oblast. „Do té počítáme kromě Žamberka též Letohradsko, Jablonsko, Králicko a Červenovodsko. Jako vedlejší produkt by ambulance posloužila k posouzení, zda pacienti poslaní do LDN splňují podmínky hospitalizace, či by mohla být další léčba  ´pouze´ ambulantní, pro pojišťovny tedy jednoznačně levnější,“ poznamenal ředitel Jiří Jireš.
Odborný léčebný ústav Albertinum v Žamberku má plicní oddělení (106 lůžek), psychiatrické oddělení (36 lůžek), léčebnu dlouhodobě nemocných (70 lůžek) a řadu ambulancí. Léčebna dlouhodobě nemocných ve Vysokomýtské nemocnici má 120 lůžek.
Nejpočetnější skupinu tvoří pacienti chronicky nemocní přeložení z akutních oddělení nemocnic Pardubického a Královéhradeckého kraje i vzdálenějších nemocnic. Nejčastěji jde o pacienty po operacích fraktur nebo neurochirurgických operacích, dále o dementní stavy, ale také pacienty s chronickými kožními nemocemi, hematologické a onkologické pacienty i diabetiky.

Co je geriatrie

Ředitel Albertina Jiří Jireš vysvětlil, v čem spočívá práce geriatra:
„Geriatrie je medicínský obor, který se zabývá nemocemi vyššího věku.  Je to proto, že velká řada nemocí seniorů má zcela jiné projevy a také léčba probíhá jinak, vždy s přihlédnutím ke stavu organizmu nemocného seniora, k jeho případným dalším přidruženým onemocněním apod. Práce geriatra tedy musí být komplexní. Jistou paralelu bychom našli v dětském lékařství.“