Na výroční valné hromadě, která se konala nejen za účasti členů sboru, ale i funkcionářů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Ústí nad Orlicí Jana Růžičky a Jiřího Bartoníčka, starosty okrsku č. 21 Františka Faltuse, starosty obce Studené Jiřího Černohouse a pozvaných zástupců dobrovolných hasičů ze sousedního Těchonína a Lichkova, byla vyhodnocena činnost sboru za rok 2015 a někteří jeho členové oceněni za svoji dosavadní práci. Po ukončení oficiální části zpříjemnilo všem přítomným zbytek večera vystoupení hudebního sdružení „Sbor z hor" z Rokytnice v Orlických horách.
Samostatnou část slavnostně laděné akce tvořilo představení a promítnutí prezentace, zachycující historii a současnost Sboru dobrovolných hasičů ve Studeném. Značné množství historických snímků a fotografií ze současné práce sboru bylo všemi účastníky valné hromady přijato s velkým ohlasem. Tvůrcům prezentace se podařilo dohledat a představit fotografie zakládajících členů spolku a zcela unikátní snímky ze sjezdu Hasičské župy pohoří orlického č. 7, který se konal v roce 1927 právě ve Studeném.
Protože bez znalosti vlastní historie nemůže existovat ani vize budoucnosti, byl péčí a nákladem studeneckého hasičského sboru u příležitosti výročí vydán limitovaný náklad almanachu, shrnujícího devadesátiletou historii a činnost sboru. Sborník, který byl veřejnosti představen právě v průběhu výroční valné hromady, je dosud možné získat u velení sboru či v obchodě „U Stránských" ve Studeném.

Sbor dobrovolných hasičů ve Studeném byl založen 12. června 1925 a v době svého založení čítal 27 členů. Prvním starostou sboru se stal Adolf Kosek, velitelem pak František Horníček. Hasičský sbor po celou dobu své existence obohacoval kulturní a společenský život obce, což s úspěchem činí do dnešní doby.
V současnosti má sbor 41 členů nejen ze Studeného, ale i ze sousedních obcí, přičemž jeho dva členové jsou příslušníky profesionálního hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Jaroslav Čada

Z oslav 90 let SDH Studené.
Jedním z oceněných studeneckých hasičů byl i starosta sboru Jaromír Špinler (druhý zleva), který obdržel čestné uznání za významnou pomoc při rozvoji požární ochrany v Pardubickém kraji.

Z oslav 90 let SDH Studené.
SDH Studené vydal u příležitosti 90 let trvání sboru také almanach shrnující jeho historii a činnost.

Z oslav 90 let SDH Studené.
Dobové artefakty, dokumenty a kroniky přibližující historii SDH ve Studeném.

Z oslav 90 let SDH Studené.
Zakládající členové sboru při tzv. sekerkovém cvičení konaném u příležitosti sjezdu Hasičské župy pohoří orlického č. 7 v červenci 1927 ve Studeném.

Foto: Daniel Špinler