„Vše proběhlo tak, jak mělo a jak jsme si naplánovali. A to včetně počasí,“ usmívá se velitel dobráků ze Studeného Petr Strasmeier. Důvodů ke spokojenosti má víc. Podařilo se totiž uspořádat slavnost, která svým průběhem a šíří programu překvapila nejednoho z početných návštěvníků. Pravděpodobně nejvíce však zaujal průvod obcí, ve kterém vedle sebe za doprovodu dechové hudby pochodovaly hasičské jednotky se svými  prapory doprovázené účastníky akce z řad veřejnosti. Studenečtí hasiči tak nepřímo navázali na důležitý mezník historie sboru, kdy se v roce 1946, u příležitosti odhalení pomníku obětem obou světových válek, zúčastnili obdobného průvodu.

Právě úcta k práci předků, k tradicím, zájem a povinnost na tuto práci navázat byl jeden z hlavních motivů projevu starosty sboru Jaromíra Špinlera. Svým vystoupením připomněl, že prapor je pro členy sboru symbolem, který nejen zavazuje a sdružuje, ale který především motivuje do další práce ve prospěch sboru a obce.

Důkazem jeho slov pak bylo pokračování slavnostního odpoledne ve sportovním areálu „U Podskaláku“, který byl vybudován, částečně i díky práci místních hasičů, v loňském roce. Pro návštěvníky zde organizátoři akce nachystali velmi pestrý program. Tradiční tanec Česká beseda v podání tanečníků z Mistrovic, ukázky zdolávání požáru historickou technikou hasiči v dobových uniformách z Klášterce nad Orlicí, sekerkové cvičení hasičů z Líšnice či ukázky moderní techniky profesionálních hasičů z Ústí nad Orlicí se staly hlavními lákadly sobotní akce. Na své si přišli i zájemci o historii, pro které byla připravena výstava fotografií dokumentujících činnost hasičského sboru ve Studeném a také trojrozměrných exponátů, včetně hasičských odznaků a medailí ze sbírek Aloise Tacla.

K připomenutí významného dne, kterým se pro Sbor dobrovolných hasičů ve Studeném 29. červenec 2017 stal, byla péčí sboru vydána nejen pohlednice s vyobrazením praporu, ale také odznaky a limitovaná pamětní plaketa.

Oslavy na Studeném pokračovaly do pozdních nočních hodin, kdy dechovou hudbu a nažehlené uniformy hasičů vystřídala rocková zábava s kapelami Plexis a Kat-a-Pult band.