Díky obecnímu úřadu v Lichkově, který poskytl pro dopravu služební automobil pro pozvané z Lichkova, Líšnice, Nekoře a Žamberka, byli pozvaní pohodlně přepraveni do Přibyslavi. V Ústí nad Orlicí se připojilo vedení Okresního sdružení hasičů Ústí nad Orlicí a pozvaní z Plchovic. V centru hasičského hnutí zhlédli stálou výstavu hasičské techniky a historie s výkladem průvodkyně a také galerii dříve vyznamenaných. Po nezbytném fotografování už následoval slavnostní akt dekorování.

V úvodu byla udělena medaile „Za záchranu života“. Z pozvaných 25 hasičů se dostavilo 20. Každý oceněný prošel sítem posuzování, podmínkou je také věk nad 60 let a alespoň 35 let členství v hasičském hnutí. Po představení každého zvlášť převzali z rukou starosty Sdružení hasičů ČMS Karla Richtera medaili se stužkou a z rukou jeho náměstka diplom s titulem „Zasloužilý hasič za dlouholetou obětavou práci pro rozvoj dobrovolné požární ochrany“ a také květiny.

Po téměř dvouhodinové slavnosti poděkoval za všechny jeden z vyznamenaných za ocenění a také rodinám za dlouholetou trpělivost a podporu této činnosti.

Z našeho okresu převzali vyznamenání: Zdeněk Bednář (SDH Líšnice), Josef Dytrt (SDH Žamberk), Zdena Lásková (SDH Plchovice), Václav Lechký (SDH Nekoř) a Josef Stejskal (SDH Lichkov).

Před večeří ještě proběhla krátká beseda s nejvyššími představiteli sdružení, mimo jiné o financování hasičské činnosti. V podvečerních hodinách se pak všichni vraceli s novými dojmy domů. Velký dík patří obci Lichkov, zvláště panu starostovi, okresnímu sdružení a rodinám vyznamenaných.


FRANTIŠEK FALTUS, SDH Lichkov