Výtěžek akce, bezmála čtyři tisíce korun, byl věnován Domovu pod hradem Žampach.

Vybrali kolem tří set mazlíků

Na počátku všeho bylo set-kání Terezy Červinkové z dlouhotřebovské soukromé hudební školy Píšťalička s kastelánkou rudoltického Zámečku Krasavou Šerkopovou. Krasava již několik měsíců sbírá finanční prostředky na asistenční službu pro sedm klientů Domova pod hradem. A protože i Píšťalička chtěla alespoň malým dílem přispět na dobrou věc, klientům ústavu věnovala dobrovolné vstupné ze závěrečného vystoupení žáčků hudební školy pořádaného na závěr školního roku. Píšťaličce se pomáhat potřebným zalíbilo, a tak se zrodil nápad zpestřit podzimní vystoupení dobročinnou draž- bou. Rozlousknout oříšek co dražit prý bylo zcela jednoduché, po dohodě s dětmi padla volba na všeobecně oblíbené plyšáky. „K nápadu dražby mě ale nejvíce inspirovala má zkušenost z let minulých, kdy jsem měla možnost spolupracovat s Oblastní charitou v Rokycanech, především se skvělou paní Alenou Drlíkovou. Jednou jsme spolupracovaly při plyšákovém bazaru. Akce probíhala na rokycanském náměstí formou jakéhosi trhu,“ vzpomínala Tereza Červinková.
Dražbě samotné předcházela sbírka plyšáků. „Byli jsme úspěšní, podařilo se nám vybrat celou armádu, zhruba 350 plyšáků, všech možných medvědů a podobných mazlíků,“ podotkla organizátorka. Odpoledne ve znamení plyšáků dopadlo na výbornou. Dětská vystoupení se podařila, úspěch mělo jak vystoupení hudebně dramatického souboru Hudro- vníci, tak i Sborečku a zahanbit se nedali ani Hudříci. Na flétničky zahráli Ondra Baláž a Verunka Jurková. Obdivuhodný výkon podal soubor Barbušáci z Domova pod hradem Žampach.
„Samotná dražba vynesla 1205 korun. Kromě plyšáků v dražbě byli ještě ve volném prodeji i ostatní menší plyšáci. Celkem jsme Žampašským předali 3770 korun,“ bilancovala Tereza Červinková.
Díky pochopení hostinského měli pořadatelé dobročinné akce k dispozici sál zdarma. „Žádná naše akce by nebyla možná bez báječné podpory ostatních, především ředitelky Jany Esserové ze Základní školy Dlouhá Třebová, která nám propůjčuje po školní rok prostory na výuku, všech mých skvělých žáčků, rodičů a našich příznivců,“ dodala na závěr organizátorka.