Do Chorvatska tehdy odjela   početná výprava Letohradských, ti nyní budou v roli hostitele. Daruvarské,  jejichž návštěva potrvá od pátku do neděle, přivítají – jak se v Čechách sluší – chlebem a solí. A protože Chorvatům náš chleba chutná, na památku každý dostane pecen se znakem Letohradu. Letohradské hospodyňky se také chystají péct pro své hosty  domácí buchty.
Na přípravě programu se podílely letohradské zájmové organizace a spolky. „Naše hosty zaujme určitě Muzeum řemesel, nadšení z něj byli i daruvarští včelaři, když tu byli na návštěvě. Důležité je, aby se navázaly nebo prohloubily kontakty mezi jednotlivými spolky, sejdou se v pátek večer," zmínila některé body z chystaného programu radní pro partnerské vztahy Jana Zamazalová. Partnerství bylo sice uzavřeno loni, vztahy mezi firmami z Letohradu a Daruvaru jsou už však staršího data, započaly už po sametové revoluci.
V Daruvaru žije početná komunita  potomků českých přesídlenců, působí zde aktivní Česká beseda, český pivovar zde vaří Staročeško pivo a  starosta Daruvaru (po chorvatsku gradonačelnik) Dalibor Rohlik má česky znějící jméno. A mluví česky. „Starosta pochází z rodiny, kde mateřský jazyk svých předků  udržují z generace  na generaci," vysvětlil letohradský starosta Petr Fiala. „Čeština se zde vyučuje, je zde i česká školka Ferda Mravenec. Když se potkáme, vždycky se domluvíme, aniž bychom museli používat jiný jazyk," dodává Jana Zamazalová.