Zde převezmou modrou stuhu jako ocenění společenského života ve vesnici. Na setkání zvou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, ministerstva, Pardubický kraj i pořádající obec Morašice.