Dobříkov – Obec nedaleko Chocně je známá pořádáním kulturních a společenských akcí, například masopust je každoročně vydařený. Známý je také dobříkovský dřevěný kostelík, který byl ve 20. letech minulého století přivezen ze Zakarpatské Ukrajiny díky iniciativě senátora Václava Klofáče.
Vedení obce pokračuje ve zvelebování Dobříkova. Letos se bude dále rozvíjet technická infrastruktura v lokalitě Pod Školou. „Budou tam parcely asi pro dvacet domků, tři domky už stojí, na další tři pozemky máme zájemce," uvedl starosta Jiří Svatoš. Zahajují také pozemkové úpravy, jež budou spočívat v novém zaměřování a vytyčování pozemků v obci.
Připravuje se rekonstrukce střechy školy a její půdní vestavby. Investice je ve stadiu projektu, obec by ráda získala dotaci z evropských fondů. Na Státní fond životního prostředí se Dobříkovští obrátili se žádostí o příspěvek na pořízení kompostérů, aby mohli splnit zákonnou povinnost o nakládání s bioodpadem. Mnoho místních kompostuje, obec chce tuto možnost dát i dalším. K dispozici je občanům i velkokapacitní kontejner, který zajišťuje soukromý zemědělec ze sousední vsi.
Společenský život o nadcházejícím víkendu zpestří akce pro děti Po pohádkových dobříkovských stopách. Starosta už nyní zve na 21. listopad, kdy bude obec hostit tradiční ples Mikroregionu Vysokomýtsko.