Bez povšimnutí veřejnosti nezůstal ani fakt, že u nádraží chybí dobře viditelné hodiny. To se ale změní. Rada města schválila zadání veřejné zakázky „Venkovní hodiny – Terminál" společnosti z Bílovic. Cena přesáhne 300 tisíc korun.