Spoléhají na štědrost

„Papežská misijní díla vybírají každoročně jednu zemi, kam směřují své misijní úsilí. Letos je to Keňa, proto rozhodování, kam pošleme výtěžek, nebylo zas tak složité. Keňa patří mezi země tak zvané absolutní chudoby a jedním z faktorů je velice špatný stav školství a nerovné příležitosti ve vzdělání," vysvětlila Kateřina Gorunová, jedna z pořadatelek, proč putoval výtěžek letošního plesu do Afriky.
Návštěvníci Plesu pro Tebe se nenechali zahanbit a během sobotního večera řádně „provětrali peněženky." To udělalo početnému týmu, který ples po organizační stránce zajišťoval, radost. „Myšlenka vznikla jako další možnost, jak bychom mohli vydělat větší obnos peněz pro potřebné. Samozřejmě spoléháme na solidaritu všech hostů," vysvětlil další z pořadatelů Matouš Jakubec s tím, že výtěžek 2. Plesu pro Tebe, jenž činí 35 tisíc korun, bude ještě navýšen o zisky z dalších akcí. Těmi jsou misijní jarmark, cukrárna a misijní koláč.

„Máme chuť pokračovat"

Dobrou zprávou je, že ani za rok nebude plesová sezona o benefiční akci s pořadovým číslem 3 ochuzena. „Základem je, že máme chuť v pořádání pokračovat. Ohlasy po loňsku i letošku byly vynikající. Řekl bych, že jsou zde dvě roviny, které nás motivují. Lidé se spolu mohou sejít, popovídat, zatancovat či poslechnout muziku v příjemné atmosféře. Ta druhá je, že když si cokoliv koupí, mají dobrý pocit, že pomohli i někomu dalšímu, tím spíše, když se jedná třeba o chudé děti," míní Matouš Jakubec. Jedním dechem dodává, že pořadatelé nechtějí zůstat na místě a už nyní plánují některé změny. Tou první je změna prostředí, Ústečtí by totiž rádi „do většího". „V Říčkách je příjemné prostředí, ale kapacitně trochu omezené. Do budoucna bychom potřebovali větší sál. Komplikace je v tom, že větší sály jsou také výrazně dražší. Proto by nám pomohlo sehnat větší sál a zároveň získat slevu na pronájem, jelikož se jedná o benefici. Samozřejmě bychom nejraději šli do Ústí," přiznává Matouš Jakubec.

Black Band tanečníky potěšil

Početný tým převážně mladých farníků uspořádal akci, která převyšuje běžný plesový standard. Už jen z důvodu, že hudební doprovod v úvodní části zařídil stejně jako loni početný bing band z Ústí nad Orlicí. Pod vedením Lindy Gregarové se Black Band předvedl ve výborné formě, stejně jako skupina Tiger Swing, která tanečníky doprovázela druhou polovinu večera.
Návštěvníci nešetřili slovy chvály. „Plesů, které jsou po hudební stránce takto na výši, je pomálu. Loni i letos jsme si zatancovali na Black Band báječně," chválil jeden z mladých manželských párů, který si nenechal Ples pro Tebe ujít. Úsilí pořadatelů ocenil rovněž ústecký místostarosta Michal Kokula. „Ples se mi velmi líbil. Je potěšující, když se spojí podpora misijního díla a zábavy. Prostředí vesnického sálu má své kouzlo. Rád podobnou akci v budoucnu znovu podpořím," uvedl.

Jan Pokorný