Dopoledne se rozloučí páťáci se školou průvodem po vsi, starosta Jiří Svatoš jim předá dárky, děti si u něho uschovají klíč od školy. V 15 hodin se sejdou na zahradě školy děti, rodiče i další u občerstvení, programu i sportování.