Dvanáct hráčů z partnerské školy v sárském Merzigu, 11 z francouzského Metz a k tomu 21 českých zástupců. Ti měli nejkratší cestu a roli domácích. Hejno se usadilo v Domově mládeže na zámku, kde se vzorně starali o jejich žaludky a spočinutí.

Co nejčastěji však přelétlo do zkušebny v ZUŠ, kde to občas vypadalo, jako když kavky sněmují na lípě uprostřed náměstí. Ke cti akordeonistů nutno dodat, že brzy se dostavil soulad při muzice a také mimo ni. O to se starala dirigentka Verena Braun z Merzigu a za organizátory Eva Steffková, Jaroslava Doudová, Jaroslav Rendl, Ilona Chocholatá a Tomáš Čečetka. Intenzívní zkoušení přerušilo jen přijetí na radnici u pana starosty, chvilka bowlingu na Babetě a společné debaty vedené v němčině a v angličtině.

Žamberk jako město se hostům moc líbilo a ještě víc pak počet posluchačů v přeplněném kostele sv. Václava na koncertě v sobotu 14. 10. Vřelá atmosféra a nekonečné ovace byly pro mnohé překvapením a důvodem k zamyšlení. Zamyšlení o tom, že takhle intenzívní práce v mezinárodním hejnu může nést navzdory vší únavě velmi sladké plody.

V neděli 15. 10 už zbyla jen česká část hejna. I trocha smutku, ale slib, že do roka a do dne se hejno zase zformuje. Ptáci se přece každoročně také vracejí!

PhDr. Hana Chvátilová