Stacionář se má přestěhovat z nevyhovující vily v centru do opraveného objektu v ulici Čs. armády. Město na projekt získalo dotaci 31 milionů korun, náklady byly vyčísleny na 34,5 milionu. Stavba už měla být zahájena. „Bohužel se stala pro nás naprosto nepochopitelná skutečnost, a to že se v rámci zveřejněného výběrového řízení nepřihlásil žádný uchazeč. Byli jsme nuceni podle zákona soutěž oficiálně zrušit,“ uvedl starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek. Domnívá se, že nezájem stavebních firem způsobilo načasování na začátek roku, kde ještě nejsou plně aktivní.

„Soutěž se bude opakovat, jinak už nic nebrání tomu, aby stavba byla zahájena. Dotace byla přidělena, finanční prostředky jsou v rozpočtu alokovány, projektová dokumentace je dokončena a stavební povolení vydáno,“ dodal starosta.

Nové prostory zajistí klientům stacionáře důstojnější prostředí a větší soukromí.