Rozhodli se zajistit chod školní družiny tak, aby byla družina uzavřena pouze jeden prázdninový měsíc. Pedagogové seznámili rodiče svých žáků s touto informací a požádali je o spolupráci – žádají je o názory, která ze dvou variant by jim více vyhovovala. Jednou z možností je, že družina bude otevřena celý červenec, nebo celý srpen.

Druhým navrhovaným řešením pak je, že děti v družině pohlídají první dva týdny v červenci a poslední dva týdny v srpnu. Rodiče dostanou anketní lístky při zápisech do prvních ročníků a na třídních schůzkách, které se uskuteční v březnu. Na lístku vyznačí variantu, která jim lépe vyhovuje. Ve školní družině se budou střídat učitelky a učitelé z obou stupňů školy, otevřeno bude od pondělí do pátku od 6.15 do 16.15 hodin.

(pá)