Ročně ho navštíví na 70 tisíc lidí a další se zde účastní pravidelných bohoslužeb. Také sem plynou dotace Pardubického kraje.

„Částkou 700 tisíc korun se kraj v minulých letech podílel na nátěru všech střech areálu a v loňském roce krajské zastupitelstvo odsouhlasilo dotaci ve výši dvou milionů korun na vybudování nového vstupu do areálu,“ shrnul 1. náměstek hejtmana Roman Línek nejvýznamnější dotace kraje přímo na místě.

Do poutního areálu v Králíkách bude vstup bez bariér.Zdroj: Archiv Pardubického kraje„Nový vstup bude bezbariérový a po konzultaci s památkáři zmizí všechny zásahy z 80. let minulého století, které na památce této kategorie nemají co dělat. Zároveň se zpříjemní zázemí pro tisíce návštěvníků. Vše by mělo být hotové do začátku návštěvnické sezóny v roce 2020,“ upřesnil Línek. Bývalý klášter řádu redemptoristů je od roku 2013 v Duchovní správě poutního kostela a protější Poutní dům koupilo v roce 2016 biskupství, které jej postupně rekonstruuje.

Kromě duchovního správce na Hedči Karla Moravce provázel Romana Línka také starosta Králík Václav Kubín. Ten mu představil plány a cíle nového vedení města: „Rádi bychom v Králíkách udrželi mladé rodiny s dětmi a vytvořili jim prostředí, ve kterém se jim bude dobře bydlet i trávit volný čas. V posledních letech nezaměstnanost klesla, ale chceme lidem nabídnout třeba více možností ke sportování. Vlastníme i městské byty, které opravujeme a některé z nich můžeme vyčlenit pro profese, které město potřebuje.“

Na pořad jednání přišly i majetkové záležitosti. „Město má zájem a převod pozemků pod městskými chodníky. Naopak nám nabízí bezúplatný převod budovy se speciální školou, kterou zřizuje Pardubický kraj. To by nám umožnilo jednodušeji investovat do jejích oprav,“ řekl Línek. Pardubický kraj se také řadou dotací podílí na akcích spojených s vojenskou historií Králicka. „Bavili jsme se s panem starostou o tom, že je potřeba do těchto akcí více zapojit místní občany a zejména mládež, a podpořit jejich hrdost na tento památník obrany československé státnosti. Na druhé straně je také potřeba nalézt způsob, jak by z návštěvnického ruchu mohlo profitovat i město samotné,“ dodal na závěr setkání v Králíkách Roman Línek.

Ústí nad Orlicí se v sobotu přidalo k bezmála dvou stovkám míst, kde se uskutečnil piknik na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů.
OBRAZEM: Děti i dospělí v sobotu posnídali férově