V těchto dnech mohou návštěvníci obdivovat na březích jezírka kvetoucí bledule a ve vodě hemžení prvních pulců. V průběhu letošního roku navíc hladinu opět ozdobí zdejší hlavní chlouba – rozkvetlé lekníny.
Loňské práce na obnově jezírka připomíná Roman Vohradský, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Choceň: „Ze dna jsme odstranili přebytečný sediment, úpravou prošly břehy jezírka, a to včetně zpevnění jeho hráze. Před započetím obnovy byli všichni živočichové a rostliny za asistence odborníků přemístěni do náhradních vodních nádrží." Dnes už jsou však opět ve svém původním domově. V leknínovém jezírku se kromě rostlin, mezi něž patří bledule jarní, leknín bílý a řezan pilolistý, daří i vzácným živočichům, především obojživelníkům – skokanu hnědému, ropuše obecné, čolku obecnému a čolku horskému.
Jezírko leží na trase naučné stezky Bažantnice – Obora, kterou Lesy ČR vybudovaly za více než dvě stě tisíc korun a otevřely v září roku 2010. Leknínové jezírko je předposledním zastavením této naučné stezky, jež vede převážně po žluté turistické značce z Letohradu směrem k obci Šedivec. „Na celkem osmi zastaveních se lidé dozvědí poutavé informace o přírodních zajímavostech území, místních pověstech, problematice myslivosti a tématech z historie a současnosti obhospodařování lesa," upřesňuje Roman Vohradský. (rz, miš)