Dopolední program byl věnován hlavně sportu, ať už šlo o klání v malé kopané, volejbal, hasičský sport, šachový turnaj či tenis. Odpolední program pokračoval exhibiční soutěží starostů a starostek obcí s názvem Čermná. Volná zábava, i když průběžně přerušovaná deštěm, pokračovala až do pozdních nočních hodin. „Setkávání Čermných jako takové je důležité i z dalších hledisek. Prohlubují se přátelské vztahy mezi obcemi. Starostové a starostky využívají této akce k vzájemnému informování a sdělováním poznatků z vedení a správy obcí. Mnoho problémů mají společných a dokáží se s nimi takto lépe vyrovnávat a každoroční rekapitulace úspěchů je zase motivuje," podotkl bývalý starosta Horní Čermné, dnes senátor Petr Šilar, který převzal nad akcí záštitu. Setkání Čermných se stalo oblíbenou událostí, na kterou se obyvatelé obcí těší po celý rok. Pořádány jsou v letních měsících v některé z nich. Obvykle se jej účastní sedm až osm obcí nesoucích hrdě jméno Čermná, například Malá Čermná, Čermná nad Orlicí, Česká Čermná, Dolní Čermná nebo Horní Čermná. (pč)