Nové obyvatele Letohradu přivítal i místní starosta Petr Fiala. „Stavba těchto domů byla součástí plánu Pardubického kraje na transformaci pobytových sociálních služeb. Tady v Letohradu budou bydlet klienti z Domova pod hradem Žampach, ale v minulých dnech jsme otevřeli také nové bydlení pro klienty z Domova na zámku Bystré a z Domova na rozcestí ve Svitavách. Celkové náklady jsou přes 125 milionů korun,“ shrnul úsilí kraje v této oblasti hejtman Martin Netolický. „Maximálně využíváme pro tyto účely evropské fondy. Z integrovaného regionálního operačního programu dostaneme 85 procent nákladů,“ doplnila radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Hana Štěpánová.

Nové domky jsou ve všech třech lokalitách kraje uzpůsobeny potřebám jednotlivých klientů. „Tady v Letohradě budou čtyři samostatné domácnosti, kde bude možné i párové bydlení. Na rozdíl třeba od domků ve Svitavách, které jsou určené převážně pro těžce postižené imobilní klienty, budou tady bydlet lidé, kteří potřebují menší míru podpory v rámci služby chráněné bydlení,“ vysvětlil radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Pro dvanáct klientů ze Žampachu představuje stěhování do domků v Letohradě velkou životní změnu, na kterou se dlouhodobě připravovali. „Většina našich nových obyvatel Letohradu již má anebo bude mít své pravidelné pracovní uplatnění. To považujeme za nezbytnou součást jejich denních aktivit, které našim klientům zprostředkováváme nebo přímo zajišťujeme. Do Letohradu za tímto účelem přesouváme ze Žampachu také vedení služby chráněné bydlení, včetně zázemí pro sociální pracovníky. Moc nás těší a děkujeme Letohradu za to, jakým způsobem naše klienty přijímá,“ dodal k této informaci Luděk Grätz, ředitel Domova pod hradem Žampach.

Pardubický kraj patří v České republice mezi průkopníky nového způsobu poskytování pobytových služeb. „Naším cílem je umožnit zdravotně postiženým lidem život co nejbližší běžným domácnostem. To se nám daří v takzvaném komunitním bydlení, kdy lidé z původních ústavních zařízení se stěhují do pronajatých bytů nebo domků. Podle svých schopností se mohou podílet na chodu domácností, vaření, úklidu, na práci na zahradě a podobně. Někteří nalézají v místě bydliště i přiměřené pracovní uplatnění. V současné době takto bydlí už více než polovina z našich 800 klientů sociálních zařízení kraje,“ upřesnil Pavel Šotola.

Domov pod hradem Žampach začal služby v komunitních domácnostech poskytovat již v roce 2013, a to právě v Letohradě. Počet těchto domácnosti domov postupně navyšoval až na současných 14 domácností pro 32 klientů, a to převážně v Žamberku a Letohradu.