V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetezec nejen s drogistickýcm zbožím svým zákazníkm pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazníci slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva miliony korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o fininační dar v minimální výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

V našem okrese se přihlásily tyto domovy a organizace. Jejich názva a adresy najdete níže. Abyste mohli co nejlépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu rovněž přikládáme.

Hlasovat můžete v anketě na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu ze srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Vyhrajte dárkový box
Partner projektu připravil pro 15 z vás věcný dar v podobě oblíbeného dárkového boxu. Jak vyhrát cenu? Soutěžní otázku najdete ZDE.

Okres Ústí nad Orlicí

1) Zařízení sociální péče Choceň, Dr. Fikejze 1115, 565 01 Choceň

#galerie|3995896#

Deváťáci, natočte o seniorech dokumentární film s italskou režisérkou

Žákům devátých tříd choceňských základních škol nabídneme možnost účastnit se projektu, kde by pod vedením zkušené italské nezávislé filmařky Giovanny Volpi natáčeli filmový dokument o každodenním životě obyvatel domova pro seniory. Výběr konkrétních žáků do týmu by prováděla komise složená ze zástupců školy, zaměstnanců Domova, uživatelů Domova a zaměstnanců Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Chocni, na základě krátkých motivačních slohových prací. Žáci si v průběhu natáčení procvičí angličtinu (s G. Volpi by komunikovali anglicky, s podporou našeho anglicky hovořícího zaměstnance) a naučí se základy dokumentární práce s videokamerou. Propojení žáků s životem Domova jim rovněž pomůže získat povědomí o prostředí profesionálních sociálních služeb. Výsledný film by byl promítnut na slavnostní projekci pro školy a veřejnost v místním kině, včetně vystoupení autorů dokumentu a tiskové konference za účasti G. Volpi. Je zvolen červnový termín, aby aktivita nezasáhla negativně do školních povinností žáků (druhá polovina června).

2) NADĚJE, náměstí Naděje 731, Litomyšlské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto

Senioři dětem, děti seniorům

Seniory v našem zařízení Dům pokojného stáří NADĚJE jednou měsíčně navštěvují děti z nedaleké MŠ Čtyřlístek. Každý měsíc vymyslí paní učitelka z MŠ nebo sociální pracovnice z domova téma, kterému se budou děti a senioři společně věnovat. Jedná se například o společné zpívání nebo cvičení, pečení z kynutého těsta, výtvarné tvoření nebo povídání o aktuálním dění – např. Vánoce, Velikonoce nebo jaro. V projektu se snažíme o opravdové propojení dětí a seniorů, o příjemné strávení společného času a vzájemné obohacení prostřednictvím autenticity, šikovnosti a aktivity dětí a zkušeností a klidu seniorů. Jedno mezigenerační setkání již v našem zařízení proběhlo a děti i klienti si ho velmi užili. Do budoucna bychom rádi realizovali i společnou návštěvu kavárny Berenika, která funguje také jako chráněná dílna pro osoby s mentálním a přidruženým tělesným postižením – děti a senioři by tak mohli strávit čas společně v přirozeném prostředí.

3) Domov důchodců Ústí nad Orlicí, Cihlářská 761, 56201 Ústí nad Orlicí

Od kalamáře ke gumovacímu peru

To, že děti docházejí do domovů pro seniory a svými vystoupeními obyvatelům těchto domovů zpříjemňují dny, je obvyklé. My bychom jim to rádi oplatili. Rádi bychom s našimi obyvateli navštívili děti v jejich třídě a vytvořili tak prostor pro reálné porovnání školství z doby čtyřicátých či padesátých let 20. st. a školství dnešního. Překvapí nás jistě nejen rozdílnosti ve vybavení tříd, ale také přístupy k dětem a výukové metody. I proto jsme si pro náš projekt vybrali ke spolupráci děti ze ZŠ Bratří Čapků, které se vzdělávají podle programu Začít spolu. V rámci projektu budou mít děti možnost nejen ukázat našim obyvatelům prostory pro jejich vzdělávání a pochlubit se, co všechno už umí, ale při vzájemných rozhovorech dostanou příležitost se od našich obyvatel dozvědět, v jakých podmínkách a jakým způsobem se vzdělávali oni.

4) Sociální služby Česká Třebová, Domov pro seniory, Bezděkov 918, 56002 Česká Třebová

Setkávání dvou generací

Žáci základních a mateřských škol navštíví společně s učiteli Domov pro seniory v domluveném termínu a zúčastní se tématického dne. Každý z tématických dnů bude orientovaný na jinou činnost, kterou budou senioři vykonávat společně s dětmi. Momentálně je připraveno 6 tématických dnů s předpokládaným rozvržením v první polovině roku 2020, ale v případě zájmu ze strany škol a MŠ, bude počet tematických dnů navýšen a termíny rozvrženy dle časových možností škol do celého roku 2020. Předpokládaná témata: Cvičení – Senioři ukáží dětem, jaké pomůcky ke cvičení využívají a jakým způsobem. Společně si zacvičí. Tvořivá dílna – děti budou společně se seniory vyrábět dekorace. Vyzkouší si, jaké techniky a pomůcky k tvoření využíváme. Trénink paměti – senioři si společně s dětmi zasoutěží ve vědomostních kvízech. Děti uvidí, jaké pomůcky a společenské hry využívají senioři na trénování paměti. Sportovní den – děti si zasoutěží v disciplínách, ve kterých soutěží i senioři. Senioři je budou disciplínami provádět jako pořadatelé. Zpívání – děti si připraví hudební vystoupení např. lidové písničky a společně se seniory si zazpívají. Povídejte si s námi – beseda na téma rozdílů mezi generacemi.

5) Domov pro seniory Vysoké Mýto, Ledax Vysoké Mýto o.p.s., Žižkova 913, Litomyšlské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto

Zpíváme si písničky dědečka a babičky

Ve vysokomýtském Domově pro seniory mají mezigenerační setkání našich uživatelů s dětmi z místní školky Pod Smrkem dlouhou tradici. Tato setkávání nám ukazují, že děti a staří lidé si spolu mohou dobře rozumět. Každá návštěva dětí rozzáří oči a přinese úsměv do tváří našich uživatelů, proto chceme ve společných aktivitách pokračovat. Vždy se snažíme, aby každé takové setkání bylo v něčem nové a výjimečné. Tentokrát jsme připravili program „Zpíváme si písničky dědečka a babičky“. Děti z MŠ Pod Smrkem budou zpívat společně s našimi seniory. Na každém setkání se děti naučí oblíbenou písničku našich seniorů a senioři zase písničku, kterou vyberou děti. Zpívat budou za pomoci hudebního doprovodu. Děti a senioři se budou setkávat během března, dubna a května. Při těchto setkáních budou připravovat minizpěvník, který bude výsledkem jejich snažení. V minizpěvníku budou sepsány společné písničky, a to včetně notových zápisů zápisů a dále fotky dětí a seniorů ze společného zpívání. Děti z MŠ minizpěvník nakonec tematicky vymalují. Zpěvníky budou darovány seniorům našeho domova a dětem, zkrátka všem, kdo se do projektu zapojí. Dále budou sloužit jako propagační materiál našeho domova.