„Bude představen i elektronický katalog sociálních služeb a prezentována práce pracovních skupin komunitního plánování. Setkání se koná dvakrát do roka, předchozí se uskutečnilo na  podzim v rámci veletrhu sociálních služeb," uvedl místostarosta Zdeněk Ešpandr. Prostor bude i pro diskuzi, účastníci budou mít možnost se vyjádřit k sociální politice města.  Komunitní plánování je metoda, kterou lze otevřeně a veřejně plánovat sociální služby ve vymezené oblasti tak, aby odpovídaly potřebám občanů. Komunitní plán je pak konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.
Avizované setkání veřejnosti s představiteli města, které se také mělo konat v Malé scéně, se ve středu neuskuteční. Přesunuto bylo na květen.