Představeny budou varianty možné výstavby, dispoziční a architektonické řešení, ekonomické kalkulace investičních a provozních nákladů a otevřena diskuze k této problematice. „Chceme projekt nejen představit, ale zároveň o něm také diskutovat a na základě veřejné podpory rozhodnout, jakou cestou se má město dál ubírat," řekl starosta města Petr Hájek.