Pozitivní ohlasy

Moderovaná diskuze za účasti vedení města, autorů návrhu realizace i desítek občanů proběhla k všestranné spokojenosti a podle Marie Lněničkové, vedoucí oddělení kanceláře tajemníka, byla přínosná. „Ze setkání jsem měla velice dobrý pocit, protože lidé měli spoustu námětů i připomínek. Bylo to skutečně tvůrčí, oceňuji, že atmosféra byla nekonfliktní," uvedla a pokračovala: „Když i autor studie, která dostala národní cenu, přiznal, že lidé měli zajímavé podněty, tak to je samo o sobě vypovídající."
Konstruktivní přístup vedení města uznali i účastníci: „Bezprostřední reakce byly pozitivní, doporučení jsou jasná. Teď záleží na dalším postupu," shrnul výsledky odpoledne na sociální síti předseda spolku Pro Mejto Jiří Šafr.
V památkové zóně města jde o poslední historicky významnou nezrekonstruovanou plochu. Projekt rekonstrukce náměstí proto počítá nejen s vyrovnáním prostoru do jedné výškové úrovně, obnovou vozovky a chodníků, přesunem parkovacího stání, vyřešení nasvícení kostela, ale i s novou výsadbou zeleně.
Mezi hlavními náměty na nové uspořádání prostranství, které moderátoři průběžně zapisovali na panely, se objevil i požadavek na úpravu plochy před gymnáziem pro účely shromažďování. Diskutovaly se však i sporné otázky zamýšleného řešení, jak zmínila Marie Lněničková: „Příjemně mě překvapilo, jak je pro učitele i žáky důležité, aby pomník studentským obětem druhé světové války zůstal na svém místě, když v původním návrhu stálo, že se přesune."
Realizace projektu by podle ní mohla být započata, jakmile se objeví vhodný dotační titul, snad už na podzim.
Dalším projektem na úpravu veřejného prostranství, který město plánuje veřejně projednávat, je záměr na vybudování parku u měšťanského pivovaru nebo návrh revitalizace oblíbeného výletního místa Na Vinicích.