Město rozvinulo před časem spolupráci s heraldikem - konzultantem Karlem Müllerem z Opavy – vzhledem k úsilí zmodernizovat podobu tohoto symbolu města.

Nová varianta je jednodušší

„Heraldik řekl, že nejstarší zobrazení znaku města je z roku 1471 z doby krále Vladislava. Z původní předlohy vycházel akademický malíř Pavel Hrach, ten navrhl čtyři varianty, jednu z nich schválilo zastupitelstvo koncem uplynulého roku,“ poznamenala o znaku Marie Lněničková z radnice. Vysoké Mýto patřilo k prvním městům, jež dostala v 15. století privilegium o znaku. Na znaku jde o jedno z mnoha desítek zobrazení, jak svatý Jiří bojuje s drakem. První zobrazení je ještě o století starší než privilegium, je známo z pečetě města.

„Máme manuál k používání znaku, poprvé se objeví na diplomech pro laureáty výročních cen, kteří dostanou ocenění za aktivity v loňském roce na slavnosti za několik dnů. Diplomy pro ně vytvoří papírna ve Velkých Losinách. Postupně se provedou další materiály se znakem, například úřední hlavičkový papír. Použití znaku bude barevné, tedy bílý kůň a zelený drak, ale i černobílé,“ dodala Marie Lněničková.

Dosavadní verze znaku byla z roku 1992 a měla poměrně dost detailů, tato varianta je však poněkud jednodušší a tudíž použitelnější.

JIŘÍ KONÍČEK