„Cílem průvodcovství je seznámit návštěvníky nejen s historií hradu, případně rodů, které ho vlastnily, nýbrž i krásou torzální architektury. Odborný výklad samozřejmě poukáže i na architektonické prvky, které nejsou dnes již pro laika rozpoznatelné. Zároveň chceme přilákat pozornost veřejnosti i sponzorů a ucházet se o jejich podporu,“ uvedl člen sdružení Michal Slánička. Okruh byl sestaven tak, aby návštěvníkům nehrozilo žádné nebezpečí a zároveň se nepoškozovala památka. Milovníky zřícenin a přírody budou střídavě provázet Zdeněk Skalický a Radka Benešová.

Termíny prohlídek byly stanoveny na 19. a 26. června, 1. července - Světový den architektury, 5., 6. a 18. července. Začátek prohlídky je každou půlhodinu od 9 do 15 hodin. Místo setkání bude označeno na modré turistické cestě, která vychází z náměstí kolem radnice na hradní kopec. Mimo dané termíny je zřícenina přístupná na vlastní nebezpečí.

Na sobotu plánované tradiční Hradní slavnosti se sice neuskuteční, ale podle Michala Sláničky Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí nechce přerušit tradici a pokusí se akci realizovat v náhradním termínu v srpnu nebo září.