Nadace ČEZ poskytla příspěvek ve výši 40 000 Kč a zbývající částku 10 000 Kč poskytl Sbor dobrovolných hasičů Dolní Dobrouč z vlastních prostředků. Díky tomuto přístroji mají dolnodobroučští hasiči možnost rychle poskytnout pomoc při srdeční zástavě mnohdy ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby v Dolní Dobrouči a nejbližším okolí, a ušetřit tak cenné minuty při záchraně lidského života. Přístroj je součástí výbavy zásahového vozidla TA1 Fiat Scudo, kde se dobře doplňuje s již stávajícím vybavením (kyslík, lékárna, pulzní oxymetr). Po zaškolení jednotky prodejcem v lednu nového roku bude přístroj zaregistrován v systémech HZS Pardubického kraje a ZZS Pardubického kraje, aby v případě potřeby AED mohla vyjet jednotka, která je danému místu nejblíže (tzv. first-responder). Nejlepším způsobem, jak si přivolat pomoc s AED, je tedy stále zavolat na jednu z krizových linek (112, 150, 155 nebo 158).

Automatické externí defibrilátory pomáhají zachránit život lidem, které postihne srdeční příhoda. To se může stát kdykoliv, kdekoliv a komukoliv. Těmto lidem je nutné co nejdříve poskytnout první pomoc defibrilací. AED jsou moderní zdravotnické přístroje, které pomáhají poskytnout první pomoc a v případě nutnosti defibrilují postiženého – dodají postiženému elektrický impuls. (zdroj: internet). Je také potřeba uvést, že přístroj je plně automatický a sám vyhodnotí, kdy je nebo není potřeba udělit postiženému elektrický impulz. Obsluha poté pouze stiskne tlačítko. Nelze tedy postiženému jakkoliv ublížit udělením impulzu v případě, kdy to není zapotřebí.

Nákup automatického externího defibrilátoru do zásahového vozu dolnodobroučských hasičů podpořila Nadace ČEZ prostřednictvím grantového programu Podpora regionů, který je zaměřen na rozvoj veřejně prospěšných projektů. „S dobrovolnými hasičskými jednotkami po celé České republice spolupracujeme velmi úzce a dlouhodobě. Hasiči při záchraně druhých často nasazují vlastní životy a u kritických událostí bývají mezi prvními. Velmi rádi jsme nyní pomohli dobrovolné jednotce z Dolní Dobrouče, jejíž obětavou práci a úsilí dokazuje například fakt, že se v hlasování ankety Dobrovolných hasičů roku 2015 umístila na stupních vítězů," sdělila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková.

Myšlenkou First-responder systému je v případě nahlášení události, kde je zapotřebí použití AED, vyslat subjekt (jednotku hasičů, sanitku, jednotlivce), který je místu události nejblíže, a může tak pomoc poskytnout co nejdříve. V praxi to znamená, že bude-li takto vyhodnocena JSDH Dolní Dobrouč automaticky, na místo vyjede vůz záchranné zdravotnické služby a právě JSDH Dolní Dobrouč, která díky malé vzdálenosti k místu události bude moct použít AED podstatně dříve.