Nové možnosti

Pardubický kraj se na projektu bude podílet částkou 4,25 milionu. „Celý záměr řeší rekonstrukci nevyužitého objektu v areálu zdravotnického zařízení kraje včetně jeho vybavení a následně přesun části činnosti z nevyhovujících prostor do rekonstruované budovy a rozšíření terénních služeb pro znovuzačlenění pacientů do normálního života," vysvětlil projekt náměstek hejtmana Roman Línek.

Moderní vybavení

Další posun v kvalitě poskytované péče zaznamená Albertinum díky rekonstrukci a přístavbě plicního lůžkového oddělení v objektu Malínský, a to včetně nového vybavení nábytkem nebo pořízení pojízdného rentgenového přístroje pro skiagrafii. Objekt bude bezbariérový se zázemím pro pacienty i personál, opravena bude i přístupová komunikace. Součástí projektu je i pořízení dalších přístrojů pro plicní oddělení v dalších pavilonech. „V tomto případě bude přibližně 40 milionů korun hradit Regionální operační program a dotace bude stoprocentní. Díky tomu vznikne moderní plicní zařízení pro ambulantní a lůžkovou péči zejména občanů Orlickoústecka, které mohou využívat nejen plicní, ale také praktičtí lékaři," řekl Roman Línek.

Nový ředitelRada Pardubického kraje potvrdila do čela Albertina, odborného léčebného ústavu v Žamberku, dosud zastupujícího ředitele Rudolfa Bulíčka, který úspěšně prošel výběrovým řízení.