Hlavní myšlenkou spolupráce je posílení rozvoje polytechnického vzdělávání na školách. Žáci jsou seznámeni s možnostmi studia na středních školách technického zaměření formou exkurzí, které navazují na „Technohrátky". Firmy nabízejí možnost exkurzí ve výrobních závodech, kde se žáci i rodiče mohou seznámit s prostředím, možnostmi a perspektivou firem. Žáci a především rodiče zjistí, že i když se pracuje s kovem, nejedná se o „nečisté" prostředí, ale všude vládne čistota, moderní stroje a automaty. Dalšími možnostmi spolupráce je vedení kroužků zaměstnanci firmy nebo zakoupení učebních pomůcek. Vzhledem k tomu, že jsme z vesnice a jsme závislí na dopravní obslužnosti, požádali jsme firmu o pomoc při modernizaci elektro dílny s možnostmi využití pro činnost elektronického kroužku. Firma naše přání v plném rozsahu vyslyšela a vybrané učební pomůcky zakoupila. Za to jí patří od nás všech velký dík.

I když jsme zástupkyním firmy za učební pomůcky, se kterými jsme si „hráli" celé odpoledne, poděkovali, rádi bychom svůj dík vyjádřili i článkem v tisku.

Za spokojené chlapce

Roman Fejl, žák 9. ročníku ZŠ a MŠ Damníkov