„Tím dojde k vytvoření podmínek pro vznik rodinných skupin, které mají výrazný pozitivní vliv na další všestranný vývoj dětí a mládeže, které tyto objekty využívají,“ přiblížila projekt náměstkyně hejtmana zodpovědná za školství Marie Málková. „Jeho dalším přínosem bude i vybudování víceúčelových tréninkových dílen, ve kterých se děti naučí základním dovednostem tak, jako by se je naučily v běžné rodině,“ doplnila.

Budova dětského domova byla zprovozněna v roce 1954 a postupně přestavována. Protože jde o adaptovanou selskou usedlost a úpravy byly poplatné době vzniku, ti, kdo tu žijí, se potýkají s řadou problémů stavebního charakteru. Například vzhledem ke stavebnímu uspořádání budovy není možné, aby jednotlivé skupiny žily v uzavřených buňkách. Stavební problémy by měla vyřešit plánovaná přestavba.

Projekt počítá s tím, že v areálu bude rekonstruována stávající budova a vybudovány tři nové přízemní objekty. „Kapacitně je dětský domov navržen pro dvacet čtyři dětí. Děti budou děleny do tří rodinných skupin. Dvě skupiny využijí nové kapacity v dvou nově vybudovaných objektech, třetí skupina využije stávající nově rekonstruovanou budovu, ve které budou rovněž situovány startovací buňky pro děti od šestnácti let,“ upřesnila Orlickému deníku Kateřina Nohavová, tisková mluvčí Pardubického kraje. „Součástí celého projektu je i bezbariérové řešení v jedné z nově vybudovaných rodinných buněk. Ve třetím nově vybudovaném objektu bude umístěno administrativní zázemí a kuchyň s jídelnou. Takto stavebně rekonstruované zařízení zkvalitňuje integraci dětí do společnosti a jejich přípravu na samostatný život a uplatnění na trhu práce.“

Náklady na celý projekt byly vyčísleny na necelých 44 milionů korun. Nejpodstatnější část – přes 37 milionů korun – má pokrýt dotace Evropské unie. Částkami přesahujícími tři miliony má přispět také státní rozpočet a Pardubický kraj.

Předpokládá se, že přestavba dětského domova bude zahájena v lednu nebo únoru roku 2009 a potrvá do podzimu 2010.

DANA POKORNÁ