Pardubický kraj pro jejich dětskou domácnost, určenou pro děti ve věku od tří let, zajistil domek v ulici Českých bratří v Žamberku. Dětská domácnost dosud fungovala v areálu domova na Žampachu.

Nabídnou i odlehčení

Přesun domácnosti byl společným záměrem domova a Pardubického kraje jako zřizovatele. Proč? Děti tu budou mít možnost docházet do specializovaného školského zařízení a navíc budou bydlet a žít v prostředí blízkém běžnému domovu.

Domov bude v Žamberku zajišťovat sociální pobytovou službu celoročně, a to s kapacitou pět dětí a dále zde bude také nabízet rodičům krátkodobé odlehčovací služby.

Specializovaná péče pro děti a mladé dospělé s poruchami autistického spektra zůstane i nadále provozována v areálu domova na Žampachu. „Naopak usilujeme o to, aby kapacita této nedostatkové službu byla na Žampachu v blízké době, podle možností zvýšena,“ uvedl ředitel domova Luděk Grätz. Vedle toho pak zařízení staví domky v Bažantnici v Letohradě.