K tomu tam byl doplněn i mobiliář, chodníky a veřejné osvětlení. Vedení města podalo žádost o předčasné užívání stavby, aby nebylo nutné čekat na podzimní kolaudaci. „Této žádosti bylo vyhověno za podmínky, že budou viditelně ohraničeny prostory v okolí, kde ještě probíhá stavba,“ uvedl mediální asistent města Jiří Holý.