Zaplněný prostor kostela tak v úvodu vyslechl děti a žáky z místní základní a mateřské školy, kteří potěšili posluchače směsí písní a vánočních koled. Zpestřením koncertu bylo i vystoupení pedagogů a bývalých žáků školy za doprovodu houslí, violoncella a klavíru. Následovalo vystoupení hostujícího sboru – letos jím bylo dámské vokální okteto Generace z Ústí nad Orlicí. Než členky okteta představily písně ze svého programu, zazpívaly si společně s malými zpěváky. V tento okamžik se tak posluchačům představil sbor s více než padesáti členy.
Adventní koncert byl zakončen u vánočního stromu, který byl za doprovodu písní Generace slavnostně rozsvícen.
Petr Lipenský, ZŠ a MŠ Ostrov

Děti ze školy a školky v Ostrově zpívaly v kostele.

Děti ze školy a školky v Ostrově zpívaly v kostele.