Zpestřením také jistě bylo zavedení sběru a třídění biologického odpadu. „Obyvatelé ho odkládají do speciálních nádob, což jsou compostainery, nebo do sběrných dvorů. Připravuje se výstavba městské kompostárny, ta pak pojme veškerý biologický odpad vyprodukovaný vysokomýtskými domácnostmi a firmami. Sem se bude rovněž vozit tráva, kterou posekají třeba technické služby na veřejných zelených plochách," upřesnila Veronika Richtrová z městského úřadu.
Léta se zaměřuje práce radnice na mladou generaci, na vysvětlování potřebnosti třídění a na organizaci některých stimulů pro mladé, třeba soutěže, které se pak vyhodnocují pravidelně koncem roku nebo při dubnové oslavě „Dne Země". Práce s mladými sleduje také skutečnost, že děti mohou vlastně zároveň působit na dospělé kolem sebe a zapojovat je do sběru různých odpadů. Novinkou vyhlášenou letos je další soutěž. Jmenuje se „Nový mobil" a spočívá v tom, že kdo odevzdá ve sběrném dvoře nefunkční kompletní mobilní telefon společně s vyplněným kuponem, zařadí se do slosování o mobil zcela nový. Kupony poskytují sběrné dvory a informační centrum radnice, slosování se uskuteční koncem letošního roku.
„Zvyšuje se množství vytříděných komodit, tím se tedy zároveň snižuje množství směsného odpadu. U plastů se projevuje teplé nebo studené léto, to znamená spotřeba nápojů z plastových láhví," připomněla zajímavou skutečnost Veronika Richtrová. Směsného odpadu se v roce 2008 shromáždilo 2839 tun, vloni 1782 tuny. Za sledované období se zvýšil sběr papíru, plastických hmot a tetrapaků, nápadně narostlo množství bioodpadu (ze 188 tun v roce 2008 na loňských 640 tun). Po velkém „boomu" v minulých letech se ale vloni sebralo méně kovů a nebezpečného odpadu. (jko)