Krajští radní před měsícem schválili Strategii transformace péče o ohrožené děti a rodiny na území Pardubického kraje, která mapuje pobytové služby, potřebnost a dostupnost péče ohroženým dětem a rodinám.

S transformačním plánem už dva roky pracují i v Dětském domově Dolní Čermná, kde by měly děti podle plánů své budovy v Dolní a Horní Čermné opustit do tří let. „Měli bychom se přestěhovat do tří rodinných domků, zbytek dětí by měl jít do bytů," popsala aktuální plány ředitelka domova Iva Nesvadbová.

Výhody domků

Původně se ale počítalo se stavbou rodinných domků. Ty kraj neschválil kvůli chybějícím financím, domov nyní mapuje možnosti v okolních městech. „Zda v některém z měst není k pronájmu rodinný domek, zda okolní města disponují většími byty. Výhody rodinných domků oproti bytům jsou nesporné," konstatovala Iva Nesvadbová.

A to ať už z pohledu kapacit či možností dětí. Dořešit se také musí otázka financí, nejen na domky, ale i pedagogické pracovníky.

Budova v Horní Čermné tak brzy osiří. Nevyhovuje, a to jak z hlediska svého stavebně technického stavu, tak z hlediska dopravní obslužnosti. „Budova nebude nadále využívána a objekt v Dolní Čermné poslouží jako administrativní zázemí," potvrdil mluvčí kraje Dominik Barták.

Domov tvoří šest rodinných skupin, v nichž je umístěno 42 dětí, přičemž každá skupina má „svůj život". Hospodaří se svým rozpočtem, vaří si večeře, ve dnech volna si chystá celodenní stravu, stará se o byt a sestavuje svá rodinná pravidla. Pomalu tak připravuje děti na vstup do života dospělých.