Děti z Domova pod hradem Žampach mají nové vlastní bydlení.

Běžný život

„Po tom, co bylo rozhodnuto Pardubickým krajem o tom, že pobytová služba pro děti bude i v budoucnu zajišťována právě v našem zařízení, začali jsme přemýšlet nad tím, jak dětem co nejdříve vytvořit vhodné podmínky, blízké rodinnému zázemí. Shodli jsme se na tom, že bude nejlépe přestěhovat naši skupinku pěti dětí z oddělení v zámecké budově do samostatného bytu, který se nám podařilo pro tento účel uvolnit," popisuje situaci Luděk Grätz, ředitel domova.

Děti z Domova pod hradem Žampach mají nové vlastní bydlení.Děti z Domova pod hradem Žampach mají nové vlastní bydlení.

Před nastěhováním dětí bylo nutné v bytě za podpory zřizovatele provést určité úpravy v hodnotě asi 200 tisíc korun. Byt je situován v samostatné budově v areálu na Žampachu č.p. 4 s výhledem a vazbou na zahradu. Hlavní výhodou a cílem tohoto řešení je zlepšení podmínek péče o děti s rozumovým hendikepem, které byly umístěny do pobytového zařízení rozhodnutím o nařízené ústavní výchově. Dětem je potřeba zajistit specifickou péči založenou na principech života běžné rodiny. Děti v bytě mají možnost vidět v praxi a účastnit se běžných domácích prací, jako je například úklid, praní prádla, drobné nákupy a vaření. Z tohoto důvodu bylo potřebné také místně oddělit péči o děti od oddělení dospělých klientů.
Péče o děti se nebude odehrávat pouze v domácnosti. Pro děti je zajištěno nadále vzdělávání – plnění povinné školní docházky a také speciální rozvojové aktivity v centrech domova vedených speciálními pedagogy.
Vedle centra pro rozvoj smyslového vnímání – snoezelenu jsou dětem k dispozici také aktivity spojené s chovem drobných domácích zvířat a také hipoterapie, která má na Žampachu mnohaletou tradici a dobré zázemí.

Děti z Domova pod hradem Žampach mají nové vlastní bydlení.

Zdraví a postižení

Nově se pro děti připravuje otevření chovu ovce kamerunské. Účelem těchto aktivit je také podpora návštěvnosti zámeckého areálu veřejností, respektive setkávání dětí s postižením s dětmi zdravými. Domov připravuje pro tento účel do budoucna záměr otevření smyslové stezky.

(gr)