Každému živlu je věnován jeden týden, během kterého se děti o daném tématu dozví spoustu zajímavých informací.  Naučí se, v čem je který živel dobrý a může lidem pomáhat a především v čem může být nebezpečný a jak mohou těmto nebezpečím předcházet.
První týden prázdninové družiny byl na téma oheň. Děti, kterých bylo v tomto týdnu dohromady 23, si povídaly o ohni, vyráběly si čertovské masky, jely na autobusový výlet do Klášterce nad Orlicí ke kováři a vyšplhaly na Čertovu skalku. Děti se také účastnily pěšího i autobusového výletu do Ústí nad Orlicí k profesionálním hasičům, chodily na vycházky do parku a na dětské hřiště, vyráběly tematické koláže a soutěžily ve společenských a stolních hrách.
Druhý týden se děti v prázdninové družině věnovaly tématu voda. Celkem 24 dětí, které v tomto týdnu prázdninovou družinu navštívily, si povídaly o vodě, prováděly s vodou různé pokusy, navštívily výstavu netradičních knih v prodejně Kandela. Děti se také podívaly do hasičského muzea v Žamberku, vyrobily v rámci tématu plakát „Koloběh vody" a viděly ekologickou farmu v Oucmanicích, vypravily se po městě Žamberk, kde plnily úkoly a soutěžily.
Děti v prázdninové družině se těší na aktivity spojené se zbývajícími tématy, kterými jsou země a vzduch. Během celé prázdninové družiny se děti stravují ve Školní jídelně Žamberk. Tento projekt podporuje město Žamberk.
RC Pohoda