Organizace oslovila Základní školu Dobrovského v Lanškrouně, aby vytipovala vhodné žáky. „Jsem ráda, že se podařilo rodičům čtyř našich žáků ´snížit´ finanční náklady v nastávajícím školním roce a dětem umožnit pravidelné stravování ve školní jídelně Madoret," uvedla ředitelka školy Dana Krátká.
Žáka lze podpořit z programu Obědy dětem pouze v případě, že s tím souhlasí zákonný zástupce. Nezisková organizace žádost posoudí a pro schválené žáky zašle peníze na úhradu obědů, a to přímo škole.
V ZŠ Dobrovského podpoří nadační fond Drab Foundation čtyři žáky v době od září do konce prosince.