Obecně prospěšná společnost Women for Women proto prostřednictvím programu Obědy pro děti zajišťuje obědy žákům z rodin v hmotné nouzi. Projekt funguje i v krajském městě. 

„S organizací Women for Women spolupracujeme už druhým rokem. Pomoc je pro děti anonymní, příjemcem daru je škola. Proto se dětem nikdo neposmívá, že dostávají pomoc,“ uvedl náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.

POTŘEBNÉ VYBÍRAJÍ ŘEDITELÉ A MĚSTO
Dodal také, že v právě započatém školním roce využívá pomoc projektu čtyřicet pět dětí. Ty vybírají ředitelé škol společně s odborem sociálně právní ochrany dětí příslušného města. „Každý případ je řešen individuálně. Rada města, jakožto zřizovatel základních škol, uděluje souhlas o přijetí finančního daru. Příjemcem daru je škola, a to proto, aby se obědy dostaly k dětem a pomoc nebyla zneužita,“ popsal Rychtecký.

Na Orlickoústecku projekt Obědy pro děti využívá například Základní škola Habrmanova v České Třebové. V loňském školním roce díky němu na oběd chodilo třináct žáků, letos se jejich počet zatím ustálil na čísle dvanáct. 

„Projekt plní tu funkci, kterou plnit má. Pomůže dětem, které pocházejí z hůře přizpůsobivých a nemajetných rodin, aby se dostaly k teplému jídlu,“ podotkl ředitel školy Tomáš Starý a zmínil další přínos, a to setkávání se se spolužáky z ostatních ročníků. 

KDO PODPORU POTŘEBUJE?
Vedoucí chrudimského odboru sociálních věcí Radka Pochobradská dotování obědů potřebným školákům vítá. „Je to jedině dobře, jsou děti, které si do školy nepřinesou ani svačinu a jsou hladové celý den,“ řekla Pochobradská. 

Ne všechny školy na Chrudimsku jsou však do projektu zapojeny. „Jídelna je samostatná příspěvková organizace, ale s její vedoucí jsem o tom mluvil. Nicméně jsme nenašli žádný vhodný model, jak spravedlivě vytipovat, kdo by podporu potřeboval,“ popsal ředitel slatiňanské základní školy Ivo Mandys. Škola prý ale bude sledovat, zda někdo z žáků pomoc nepotřebuje. 

Ceny obědů ve školních jídelnách se většinou pohybují kolem částky 25 až 30 korun za jeden oběd. Částka se liší také podle věkových skupin dětí. Například na Základní škole Závodu míru v Pardubicích stojí obědy pro děti od sedmi do deseti let 570 korun měsíčně, rodiče dětí od jedenácti do čtrnácti let pak zaplatí o 40 korun víc. Školní jídelny také často umožňují stravování i pro cizí strávníky, pro ty je však cena výrazně vyšší. Jeden oběd vyjde na 60 až 80 korun.      (buk, jan, lv)