„Hřiště bude vhodné hlavně pro míčové hry, bude sloužit pro volnočasové aktivity dětí a mládeže organizované nízkoprahovým centrem EMKO a spolkem Šance pro tebe,“ informoval ve čtvrtek na tiskové konferenci města starosta František Jiraský.

Hřiště bude moci využívat i nedaleká základní škola a v ostatním čase bude hřiště volně přístupné. „Nad pořádkem na hřišti budou dohlížet asistenti prevence kriminality,“ doplnila mluvčí města Marie Lněničková.

Mýto systém prevence kriminality buduje už několik let, vedle asistentů prevence kriminality fungují ve vyloučených lokalitách i domovníci.