Tento svátek se slaví nejvíce v USA a v Kanadě, také ve Francii a v průběhu posledních let má své místo mezi významnými dny i v České republice. V letošním roce byli k uctění památky válečných veteránů přizváni i zástupci partnerských měst České Třebové - polské Olawy a slovenského Svitu. Hosté přijeli již v pondělí večer. S ohledem na pozdní večerní hodinu si prohlédli jen část České Třebové a v úterý ráno se zúčastnili oslav Dne válečných veteránů v České Třebové a poté v Ústí nad Orlicí. K důstojnému průběhu tohoto významného dne přispěla i přítomnost zástupců pracovních oddílů PTP, příbuzných těch, kdo položili život za svobodu naší země. K autentičnosti připomínaných okamžiků přispěli také členové Muzea Československé branné moci v České Třebové, kteří zde byli v uniformách československé samostatné obrněné brigády, která bojovala ve Francii. Minutou ticha byla uctěna památka vojáků padlých na všech světových bojištích. Oslavy byly v obou městech završeny státními hymnami.

(žač)