Jana Lexová pracuje pro Českou poštu už šest let. V těchto dnech však kromě obvyklého doručování také sčítá obyvatele svého rajónu. V předem určené všední dny začíná ve 4 hodiny odpoledne. Podle mobilní aplikace zjistí, kteří lidé ještě neprovedli online sčítání. Takové domácnosti pak navštíví a zjistí, jaká je u nich situace. „Dobrý den, vy ještě sečteni nejste, že?“ čte Lexová z mobilní aplikace a ptá se, kolik lidí v domácnosti žije. „Čtyři,“ odpovídá maminka rodiny. „Teda pardon, je nás vlastně šest,“ směje se a omlouvá se za chybu. Protože je jeden formulář určen maximálně pěti osobám, dostává početnější rodina formuláře dva.

Následně Jana Lexová sedá do auta a odjíždí k dalšímu prozatím nesečtenému domu. „Pane Goldmane, vy už jste se sečetl? Ne? Tak tady je formulář,“ podává komisařka listinný dokument. Postarší pán, který bydlí v rodinném domku na okraji Ústí nad Orlicí, online sčítání v plánu nemá. Proto mu jeho oblíbená pošťačka předává formulář a obálku. „Takže to vyplním a potom hodím do schránky,“ ujišťuje se. Jana Lexová potom pro jistotu opakuje postup. Vyplněný formulář může každý člověk, který se nechce nebo nemůže sčítat online, odnést na poštu nebo bezplatně vhodit do jakékoliv poštovní schránky.

Další zastávka je u rodiny Kubíčkových, ti už ale zpoza plotu hlásí, že mají v plánu sčítat se online. „V pořádku, máte čas do 11. května,“ odpovídá komisařka a hned zase sedá do auta.

Včelstva jsou zdecimovaná a umírají. Zachraňme je, vyzývají inciátoři
FOTO: Včelstva jsou zdecimovaná a umírají. Zachraňme je, vyzývají inciátoři

Jana Lexová se však nedozvoní na každého. Některé nesečtené domy jsou už na první pohled neobyvatelné, v jiných zkrátka jen nikdo není doma. Sčítací komisařka vše zaznačí do mobilní aplikace, která automaticky vygeneruje datum příští návštěvy. „Zkusíme to při náhradním pokusu, v tomto případě 1. května,“ zmiňuje a ukazuje na dům, ve kterém už dlouhé měsíce nikoho neviděla. Jiné naopak potkává pravidelně a často je pro některé opuštěné lidi jedinou osobou, kterou během dlouhých dnů potkají.

S některými kolegyněmi se shodují na tom, že důležitou vlastností každého dobrého doručovatele, je umět naslouchat. „Jezdím také ke starším lidem, kteří jsou často opuštění. Popovídáme si, poslechnu si je, ale pak zase musím jet,“ vysvětluje a vystupuje ze žlutého auta, kde už ji důvěrně vítá čtyřnohý člen prozatím nesečtené rodiny.

Sčítání probíhá v online i listinné formě. Prostřednictvím elektronického formuláře se lidé mohou sečíst do 11. května. Pochůzky sčítacích komisařů probíhají ve všední den od 16 do 20 hodin, o víkendu a o svátcích mezi 9 – 13 a pak mezi 13 - 17. První vlna pochůzek probíhá do 30. dubna. Druhé náhradní termíny návštěvy pak musí komisaři obejít do 7. května. Obálku po vyplnění vhodí respondent do jakékoli poštovní schránky na ulici nebo ji odnese na jakoukoliv pobočku České pošty.

Důležitou součástí výbavy sčítacího komisaře je průkaz. Na vyžádání musí komisaři respondentovi předložit také občanský průkaz.