Projekt je vlastně netradičně vedená výuka, ve které si děti  mohou podle vlastního zájmu plánovat aktivity samy, dle harmonogramu je střídají, a tak každou hodinu pracují v jiném kolektivu a pod jiným vedením. Tento rok  pro ně učitelky a vychovatelky školy vytvořily osm dílen, ze kterých si každý žák vybral čtyři, a v nich se účastnil  daného programu. „Byly  připraveny dílny ručních prací, dílna hlavolamů a kvízů, funny english, některé děti si vybraly návrat do středověku, jiné si šly zasportovat nebo se učily ošetřit zraněného spolužáka. Protože je program dne sestaven napříč ročníky, věříme, že si děti neodnesly jen nové zážitky, ale našly třeba i dalšího kamaráda," informovala Orlický deník učitelka Dagmar Pavlíčková.