„Domov důchodců Ústí nad Orlicí od roku 1925, kdy byla postavena a dána do užívání jeho nejstarší budova, urazil kus cesty. Dnes jde o zařízení zvenčí sice poplatné době vzniku, ovšem uvnitř plné moderní pečovatelské techniky a odborně vzdělaných zaměstnanců, kteří se snaží vytvářet obyvatelům domova útulné, příjemné a bezpečné prostředí," uvedl Jan Vojvodík, ředitel domova.

Původní městský starobinec s pětadvaceti lůžky se od roku 1925 rozrostl. Dnes domov disponuje celkem 141 lůžky: 89 lůžky domova pro seniory, 50 lůžky domova se zvláštním režimem a dvěma lůžky odlehčovací služby. Servisní zázemí domova tvoří provoz kuchyně, prádelny, údržby a úklidu s více než dvaceti zaměstnanci. Na úsecích přímé obslužné péče a zdravotní péče pracuje v domově téměř sedmdesát zaměstnanců. Domov rovněž poskytuje široké veřejnosti i zaměstnancům jiných sociálních služeb odborné poradenství pro péči při Alzheimerově chorobě.

„Součástí prohlídky byla ochutnávka výrobků naší kuchyně, protože jídlo je pro seniory významným prvkem, který jednak strukturuje den, jednak poskytuje příjemný zážitek. Na chuť a kvalitu jídla klademe v domově velký důraz, i když plně se zavděčit všem 141 strávníkům je téměř nemožné. Jak říká staré úsloví: sto lidí, sto chutí," dokončil Jan Vojvodík.

Součástí dne otevřených dveří byla rovněž ukázka muzikoterapie a ukázka polohovacích technik.

(dma)