Předsedkyní byla zhodnocena práce členů v uplynulém období a účastníci  IFEF kongresu (Kongresu esperantistů – železničářů) vyprávěli o svých zážitcích  z německého esperantského města Herzbergu.
Již na tomto setkání chtěli esperantisté dopředu oslavit  velký Den esperanta – 26. červenec 2012 – kdy si esperantisté na celém světě připomenou vznik esperanta před 125 lety. Tento den byla v v Polsku v roce 1887 publikována MUDr. Ludvíkem Lazarem Zamenhofem „První kniha"  – první učebnice esperanta. Esperanto je tak nejmladší živý jazyk.
O jubileu esperanta, o jeho zakladateli i o profesoru Františku Vladimíru Lorenzovi, který vydal v roce 1890 první učebnici esperanta pro Čechy, hovořila Jana Křížková.
Esperanto má dnes svoji vlastní literaturu, esperantisté si mohou přečíst  v esperantském překladu  mnoho knih, jinak nedostupných. Před mnoha lety mne překvapil přítel z Japonska, který znal Babičku Boženy Němcové díky esperantu. Jindy si přítelkyně z Austrálie přála více vědět o Karlu Čapkovi, protože v esperantském překladu četla jeho povídky. V esperantu jsou divadelní hry i filmy, vysílají jím rozhlasové stanice Vatikánu, Číny, Brazílie a Kuby.
Esperanto je 27. nejpoužívanějším jazykem ve Wikipedii. Esperantská  Wikipedie dosahuje až 400 tisíc návštěv denně. Je též zájem o její kurzy na webu www.lernu.net.
Jazyk je denně používán na celém světě. Jsou lidé, kteří ho používají od narození – zvláště v rodinách esperantistů, kde je každý z rodičů jiné národnosti. Setkala jsem se s mnoha dětmi – rodilými mluvčími esperanta –  na dětském kongrese na  Seči, když probíhal UK (Universální kongres) v Praze v roce 1996. Také členka našeho kroužku žijící nyní ve Francii měla děti mluvící esperantem od  malička. Sama na ně hovořila česky, aby znaly její rodný jazyk. Otec na ně mluvil esperantem, ve škole a školce mluvily francouzsky a s otcovými rodiči ze Španělska se dohovořily španělsky. Dnes jsou  dcera i syn dospělí a znalost jazyků je pro ně výhodou.
Vzpomeňte s námi slavný den esperanta 26. 7. 2012.
Zdenka Novotná