Děti v doprovodu svých rodin prověřovaly své znalosti i dovednosti na jednotlivých stanovištích, společně se svými kamarády skotačily na nafukovacích atrakcích, jezdily na čtyřkolkách, elektroautíčkách či ponících, sledovaly vystoupení kouzelníka, taneční vystoupení, ukázky práce hasičů, dogdancing a mnoho dalšího. Jak už bývá zvykem, byly pro děti připraveny sladké odměny, včetně překvapení. Celou akci připravila Koalice nevládek Pardubicka, o. s. a Občanské sdružení Cema Žamberk ve spolupráci se střediskem volného času Animo Žamberk a dalšími organizacemi, jako například Šťastný domov, o. s. Líšnice, Sbor dobrovolných hasičů Žamberk, Základní kynologická organizace Žamberk, Městská knihovna Žamberk, Albertinum Žamberk a jejich Dětská nemocnice, Místní akční skupina Orlicko a další.

Pořadatelé touto cestou děkují za významnou podporu akce městu Žamberk, všem sponzorům, kteří akci podpořili a dobrovolníkům za jejich přízeň. Významné poděkování patří panu Parishovi za poskytnutí prostoru zámeckého parku. Akce se konala v rámci Evropského roku občanů 2013 v Pardubickém kraji pod záštitou radního Pardubického kraje pro neziskový sektor Pavla Šotoly a v rámci celorepublikové kampaně sítě mateřských center „Křídla a kořeny naší rodiny".(tz)