Město podniká kroky, jak zde vybudovat nové parkoviště. Vzniknout má na místě, na kterém nyní stojí budova v majetku Českých drah, jde o bývalé kanceláře pracovníků zabezpečovací techniky. „Na posledním zasedání rady města jsme schválili uzavření smlouvy se SŽDC, která se týká pozemku souvisejícího s budovou, kterou chceme od Českých drah odkoupit. Pozemek je totiž zatížen věcným břemenem, mimo jiné jsou na něm sítě SŽDC. Nyní může být podepsána vlastní kupní smlouva, budovu budeme moci demolovat a vytvořit další parkovací místa poblíž budovy železniční stanice," řekl o projektu starosta Petr Fiala.

Za objekt město zaplatí 300 tisíc korun, po jeho demolici bude na nezpevněné štěrkové ploše vybudováno provizorní stání pro zhruba třicet aut. „S vyasfaltováním plochy ani v budoucnu kvůli sítím nepočítáme. Až rozpočet dovolí, lze například uvažovat o zámkové dlažbě," dodal letohradský starosta. K demolici budovy by mohlo dojít v zimních měsících.