Českotřebovský Kamarád letos nově nabízí tyto kroužky: Zpěváčci (individuální výuka zpěvu), taneční kroužky zaměřené na moderní tanec s prvky hip–hopu, ale i na rytmické cítění Discodance, Secret, Sweet, Rythm. Pro „otrkání“ předškoláků tu bude Školička. Z dalších například Filmový klub, Divadelní klub, divadelní přípravka Smarties. Novinkou bude i Vizážistika nebo kroužek pro hráče Dračího doupěte Formen Rína. Další kroužky dům dětí a mládeže pořádá na základních školách Habrmanova a praktická.

Novinky pro děti a mládež připravili například také v DDM Paraple Choceň: Westernové jezdectví Living fantazy šerm – výuka šermu s dřevěnými zbraněmi, výroba kostýmů a doplňků Stopaři času – archeologie, zkoumání minulosti s výlety Putováček aneb V přírodě se neztratíte – poznávání s buzolou, mapou, výpravy a hry v přírodě Znaková řeč – základy převedené do praxe Hned v září se v domě dětí a mládeže uskuteční několik zajímavých akcí. 20. září to bude den otevřených dveří a ukázková hodina salsy. O pár dní později potom loutková pohádka, zahajovací schůzky kroužků nebo beseda o čínské medicíně.