Slavnostní oceňování bylo spojeno s oslavou Mezinárodního dne dárců krve, který připadá na 14. června (doprovodný program oslav – den otevřených dveří byl na transfúzním oddělení ústecké a litomyšlské nemocnice). Pozváno bylo dvaadvacet bezpříspěvkových dárců krve za 80 odběrů z okresu Ústí nad Orlicí. Setkání se konalo za přítomnosti zástupců Oblastního spolku ČČK a zástupců ústecké nemocnice – transfúzního oddělení. Akce se konala za podpory města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.