Nejednalo se o nějaký ledajaký projektový den, protože mezi školáky zavítali čtyři vzácní hosté, kteří se na organizaci tohoto dne podíleli.
Za mohutné houkání, kterým udělali dětem nesmírnou radost, mohli zástupci Policie ČR z České Třebové, kteří sem přijeli se služebním vozem, v němž se děti doslova vyřádily.
Jelikož šlo zároveň o vzdělávací akci, velkým přínosem v tomto ohledu byla návštěva z Českého červeného kříže. Na tomto stanovišti se žáci nejenom seznámili s první pomocí, ale hlavně si mohli prakticky vyzkoušet několik nejdůležitějších postupů při první pomoci.
Rozzářený výraz se objevil v dětských očích, když na školní zahradu přijela velká výjezdová cisterna Sboru dobrovolných hasičů v Lanškrouně. A co teprve, když si mohly celé auto zblízka prohlédnout, prolézt, vyšplhat na jeho střechu a nakonec i stříkat z proudnice. Počasí vyšlo a protože bylo poměrně horko, děti neváhaly ani na okamžik osvěžit se pod proudem chrlící se vody z cisterny.
O sportovní část tohoto dopoledne se postarali dobrovolní hasiči z Horního Třešňovce, kteří žákům představili hasičský sport, kterému se sami aktivně věnují. Postavili dráhu, na které se žáci pokusili být nejenom rychlí v běhu, ale museli zároveň překonat překážky, spojit několik hadic k sobě, napojit je na rozdělovač či proudnici a to vše v co nejkratším čase. Tato disciplína byla k závěru dopoledne vyhodnocena a vítězové oceněni sladkou odměnou.
Celý den uzavřela ukázka útoku požárního sportu v provedení hasičů z Horního Třešňovce, na jehož konci si děti mohly zkusit mířit a stříkat na sportovní terče.
Z úsměvů na tvářích žáků místní školy lze soudit, že se tato sportovně, zábavně, vzdělávací akce se zástupci složek, které dennodenně chrání a zachraňují životy nás všech, opravdu vydařila.
V závěru bychom za Základní školu a mateřskou školu v Damníkově chtěli velmi poděkovat lidem, kteří svou účastí tento den s dětmi podpořili, tedy Policii České republiky z České Třebové, Českému červenému kříži, Sboru dobrovolných hasičů v Lanškrouně a Sboru dobrovolných hasičů v Horním Třešňovci, kteří s organizací této akce velmi pomohli. Děkujeme.
Dagmar Habrmanová,
ZŠ a MŠ Damníkov