Třetí výzvu k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace vyhlásil ve středu Pardubický kraj. Předchozí první projekt byl rozvržen do dvou výzev.

„Rozdělilo se více než190 milionů korun jenom v Pardubickém kraji a zažádalo celkem 1 979 žadatelů s tím, že v tuto chvíli registrujeme 1 684 aktivních smluv,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Velký zájem

Kvůli velkému zájmu veřejnosti proto přistupují stejně jako ostatní kraje k druhému projektu, který zahájili ve středu zveřejněním třetí výzvy a jejích parametrů. Následně se 31. října v 6.30 hodin otevře webový systém pro registrace žádostí. Uzavřen bude 15. prosince ve 12 hodin. Podle odhadu Martina Netolického mohou být vyčleněné finance vyčerpány do několika dnů.

Oproti prvnímu projektu se tento liší především v možnosti elektronického podání žádosti.

„I tak je zde stanovena povinnost do 10 dnů od registrace žádosti na internetu doručit i její výtisk na Krajský úřad Pardubického kraje, takže fyzické podání nadále zůstává,“ přiblížil Netolický.

Kotlíkové dotace se dočkaly mnoha organizačních změn

Lidé, kteří nemají přístup k internetu, mají podle krajské radní Hany Štěpánové požádat své příbuzné či přátele. Další zásadní změnou je zrušení povinnosti instalovat takzvaná mikroenergetická opatření.

„Ten, kdo chce vyměnit zdroj, si může požádat v rámci projektu Nová zelená úsporám o dodatečné zateplení a ještě k tomu dostane bonus a nebo pouze vymění zdroj,“ vysvětlil náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž. Už také nepůjde vyměnit kotel na tuhá paliva z uhlí na uhlí. „Snažíme se reagovat na strategické materiály státu, které nás tlačí k tomu, abychom se odkláněli v domácnostech od uhlí,“ okomentoval Kříž. Poslední změnou je nová škála podpor. Žadatelé mohou získat finanční podporu 75 až 120 tisíc korun. Ta může být navýšena ještě o 7500 korun v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla označena jako prioritní území. V Pardubickém kraji se jedná o 77 obcí.

Druhá vlna akce obsahuje částku 3,4 miliardy korun. V té uplynulé se rozdělily 3 miliardy korun a do nynějška se podařilo vyměnit již 20 tisíc kotlů v jednotlivých krajích.

Třetí vlna dotací se chystá na rok 2019 a během ní se rozdělí zbývající 3 miliardy korun.   (als)